Lớn rồi, dám làm dám chịu.
Đừng đổ thừa cho hồi nhỏ không hiểu biết gì rồi chối bay trách nhiệm của mình.
Đối mặt, không sợ gì cả.
Nhưng.. đáng tiếc là lại thiếu dũng cảm để đối diện với những giọt nước mắt của mẹ cha.
Cả đời, bị đòn cũng không cảm thấy đau bằng khi làm cho cha mẹ thất vọng.
Nhút nhát - không sao..!!
nhưng..
..Hèn..
..mới đáng khinh..!!
Sai - không sợ..!!
..nhưng..
..Trượt dài..
..mới đáng trách..!!
♥ MiMii ♥

Lớn rồi, dám làm dám chịu.

Đừng đổ thừa cho hồi nhỏ không hiểu biết gì rồi chối bay trách nhiệm của mình.

Đối mặt, không sợ gì cả.

Nhưng.. đáng tiếc là lại thiếu dũng cảm để đối diện với những giọt nước mắt của mẹ cha.

Cả đời, bị đòn cũng không cảm thấy đau bằng khi làm cho cha mẹ thất vọng.

Nhút nhát - không sao..!!

nhưng..

..Hèn..

..mới đáng khinh..!!

Sai - không sợ..!!

..nhưng..

..Trượt dài..

..mới đáng trách..!!

♥ MiMii ♥